Общи условия

Условия за ползване на сайта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ПРОДАВАЧА:Моля прочетете внимателно настоящите условия.При извършване на регистрация, както и при финализиране на всяка поръчка, КЛИЕНТЪТ потвърждава, че приема безусловно настоящите Общи условия.

1.https://www.blagaart.com си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия,като изменените Общи Условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за клиента от момента на публикуването им на страницата
2.https://www.blagaart.com си запазва правото да променя цените по всяко време,без допълнително уведомление. КЛИЕНТЪТ е задължен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката.
3.https://www.blagaart.com гарантира неприкосновеността на информацията,съдържаща лични данни, която се предоставя при поръчка.
4. КЛИЕНТА има право да ползва информацията на сайта единствено за лични/нетърговски цели/.

Сайтът https://www.blagaart.com предлага възможност за закупуване на представените продукти,като те се доставят директно до клиента на посоченият от него адрес или до поискване от офис на куриерската компания“СПИДИ“. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за ползване от първоначалното влизане в сайта до напускането му.Договорът за продажба е предмет на българското законодателство и уреждане на спорове следва да се решава от компетентните български съдилища.https://www.blagaart.com не носи отговорност за загуби,щети или разходи,възникнали пряко или косвено от неизпълнение или забавянето на изпълнение на задълженията в резултат на всяко събитие или обстоятелство извън контрола на https://www.blagaart.com, включително, но не само на форсмажорни обстоятелства и проблеми в електрозахранването,оборудване или други подобни.С регистрацията си като потребител и чрез подаване на поръчка като потребител на https://www.blagaart.com  клиентите потвърждават,че напълно разбират и приемат условията за продажба съгласно настоящите Общи Условия. Цялата информация, която е публикувана и се публикува на интернет страницата.С регистрацията си като потребител и чрез подаване на поръчка като потребител на  https://www.blagaart.com  клиентите потвърждават, че напълно разбират и приемат условията съгласно настоящите Общи условия като: описания на продукти, спецификация, фотографии са приблизителни.С регистрацията си на потребител и чрез подаване на поръчка като потребител на  https://www.blagaart.com  клиентите потвърждават, че напълно разбират и приемат условията за продажба  , съгласно настоящите Общи условия си запазва правото да прави малки корекции в описанието на продуктите без да се налага да уведомява за това своите клиенти.

Офертите на интернет страницата https://www.blagaart.com са ограничени във времето и количеството, като това се обявява на страницата на https://www.blagaart.com. Посочените количества на продуктите, които се публикуват на интернет страницата https://www.blagaart.com са с информативен характер и подлежат на промяна без предварително уведомяване.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящия документ съдържа Общи условия, съгласно които BLAGA ART предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством  Интернет магазин. С регистрацията си като поребител и с подаване на поръчка като потребител на  https://www.blagaart.com  тези уловия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТА СЕ СЪГЛАСЯВА,изцяло приема и се задължава да спазва на стоящите Общи условия.
1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане Общите условия, така и за направенатапоръчка, се извърщва чрез съхранение в лог  – файловете на сървъра на https://www.blagaart.com , съхранение на  IP адреса на потребителя/клиента,както и всяка друга информация.
1.3.След кликане на бутона  „ПОРЪЧАЙ“, потребителят се съгласява да закупи стоките , намиращи се в кошницата му. Това действие има правно обвързваща сила. Клиента получава потвърждение на поръчката ин с получаване на това потвърждение се счита, че договора е сключен. Потвърждението се получава по електронната поща или чрез телефонно обаждане.
1.4 BLAGA ART си запазва правото на отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай , чес токите не са достъни . При липса на скалдова наличностот заявената стока , в рамките на работната седмица BLAGA ART уведомява потребителят/клиента за изчерпването и чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефон .
1.5. Договорния език е български,а плащанията се извършват в български левове .

II. ПРЕДЛАГАНА СТОКА
2.1 Стоката , която сепредлага https://www.blagaart.com
е произведена от Благовеста Владимирова . Носи запазената и марка BLAGA ART.

2.2. Всеки модел има свой артикулен номер, който е обявен до снимкатана модела.

2.3. Цветовете , в които се предлага съответния модел не са обработени чрез софтуер цвят . ЗАточност цветовете имат номера като по този начин се цели да се избегне различното наименование на един и същ цвят . BLAGA ART не носи отговорност за това как е настроен монитора на клиента и как в следствие на това той вижда цвета.
• Стандартна поръчка

1. Изберете желания артикул – цвят ,комплект или не.
2. С натискане на бутона  „КУПИ“ го добавяте в количката.
3. След като приключите с пазаруването,  влезте в количката си посредством  горната или страничната икони.
4. С натискане на бутона  „ИЗПРАТИ ПОРЪЧКА“ ще се отвори нова страница, където ще може да попълните Ващите данни и желан метод на плащане и получаване.
5. С натискане на бутона  „ПОТВЪРДИ“ ние ще получим Ващата поръчка, а Вие ще получите електронно писмо с информация за поръчката.
6. До 24 часа ще се свържем с Вас,ако има допъ 24 часа ще се свържем с Влнителни въпросиот наша страна. Ако няма такивана следващия работен денпоръчката Ви ще бъде изпратена.
5. Заплатете на курира стойността на поръчката.
При финализиране на Вашата поръчка , вие имате възможност да видите продуктите , които купувате и техните цени.. Имате възможност да промените ващата поръчка. След като завършите поръчката ще получите и-мейл с детайлите на ващата поръчката.

• Индивидуална поръчка

Ако имате собствена идея или не знаете какво да подарите можете да се обърнете към нас.Освен предложените в магазина продукти, изработваме и персонални артикули по Ваш модел или проект.

III. ДОСТАВКА
3.1. Потребителят/клиента носи изцяло риска  от повреждане /загубване на  стоката или доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, BLAGA ART се освобождава от риска , който се прехвърлв върху потребителя/клиента. BLAGA ART не носи отговорност за закъснение в случай , че за къснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на  BLAGA ART. В случай , че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, BLAGA ART не носи отговорност за повреждането на тази стока. В случаите когато BLAGA ART потвърди поръчкатаи посочи конкретни дата  и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес , лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, BLAGA ART не е обвързана  от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката .

3.2.1. При предване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придужаващите я документи. За трето лице се счита всеки ,който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката , извън случаите описани по-долу , отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока на изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок , BLAGA ART се освобождава от задължението си да достави заявена за покупка стока.

3.2.2. Когато доставената стока явно не суответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения и преглед , клиента може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстващата на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часаот получаването и .

IV. ДОГОВОР
Договор за продажба от разстояние с клиента се счита за сключен от момента на потвърждаванена конкретната поръчка от страна https://www.blagaart.com

V. ДОСТАВКА, ОПАКОВАНЕ И УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ

Покупките на клиентите се изпращат подходящо опаковани с куриерска фирма  , а заплащането се извършва в съответствие с избрания от клиента начин. За всяка поръчка , разходите за доставка са посочени отделно. Моля , имайте предвид , че разходите за доставка се заплащата от клиента . https://www.blagaart.com запазва собствеността върху стоката до изплащане на пълната цена за покупките на стоките. Всички допълнителни разходи , свързани с превоз , направен в процес на доставка и след нея трябва да бъдат заплатени от клиента.

Начини за доставка: Наличните начини за доставка са представени на клиента на уебсайта https://www.blagaart.com в процеса на заявяване на поръчка.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
.  BLAGA ART няма задължението и обективната възможност да контролира начина , по който потребителите използват предоставените услуги.

. BLAGA ARTима право , но не и задължение да запазва материали и информация , разположени на сървъра  https://www.blagaart.com

.BLAGA ART има право по всяко време , без уведомяване на потребителя/ клиента , когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия ,както и по преценка на  BLAGA ART да прекрати ,спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта .BLAGA ART не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица  за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането или ограничаването на услугите , изтриването ,модифицирането,загубването,недостоверността,неточността  или непълнотата на съобщения ,материали или информация, пренасяни, използвани или станали достъпни чрез https://www.blagaart.com.  BLAGA ART  след получаването на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента  собствеността на заявената за покупка стока, да достави в срок заявената стока , да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен 9 в случай ,че това е възможно , без да се нарушава целостта на опаковката).

. BLAGA ART не носи отговорност за вреди ,причинени върху софтуера ,хардуера или телекомуникационните съоражения, или за загуба на данни, поизтекли от ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите,консултациите или помоща оказани от специалистите на  BLAGA ART във връзка с ползването на услугите от потребителите , не поражда кавато и да било отговорност или задължение за BLAGA ART.

. BLAGA ART има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти.

. Информацията по предходния член може да бъде ползвана от BLAGA ART, освен в случаите на изрично несъгласиена потребителя, изпратено на получения и-мейл адрес. BlAGA ART  събира и използва информация та за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които BLAGA ART  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

. BlAGA ART не носи отговорност за наизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелствата ,които BlAGA ART не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – включително случаии събития , проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола BlAGA ART .

BlAGA ARTима право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове ,които се запазват от Интернет страницата върху твърдия дискна Потребителя и позволяват възстановяване на информация  за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страните ,които посещава ,хипер-връзките ,които използва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ
.BlAGA ARTгарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни . Последните няма да бъдат използвани ,предоставяни и довеждани до знанието на трети лица извън в случаите и при условията , посочени в Общите условия. BlAGA ART  защитава личните данни на потребителя /клиента , станали му известни при попълване на елетронната форма за извършване на на заявление за покупка,като за това задължение отпада в случай ,че клиента е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия  , BlAGA ART може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите ,предвидени в договора. Всякакви други цели , за които се използват данните , ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове,Интернет етиката ,правилата и морала и добрите нрави.

. BlAGA ART се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества , физически лица  и други , освен в случаите когато е получил изричното писмено на Клиента ,информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица ,които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. BlAGA ART е длъжна да предостави информацията по силата на закона .

Call Now Button